Tietosuojaseloste

Porvoon Työkalu & Tarvike Oy:n Tietosuojakäytäntö 2018 alkaen

Rekisterinpitäjä:

Porvoon Työkalu & Tarvike Oy

Yhteyshenkilö:

Mikko Venäläinen

Adlercreutzinkatu 19

06100 Porvoo

mikko.venalainen@tyokalu.net

+358 40 7014 728

Rekisterin tarkoitus:

Asiakasrekisteri myynti- ja ostoreskontraa varten

Asiakasrekisteri uutiskirjettä varten

Työntekijärekisteri sopimuksia ja palkanmaksua varten

Tämä tietosuojakäytäntö määrittää, miten sinulta kerättyjä tai sinun lähettämiäsi henkilötietoja käsitellään verkkosivustollamme www.tyokalu.net ja https://www.facebook.com/tyokalu.net/ sekä asiakasrekisterissämme. Voit päättää antaa meille tietoja, joiden katsotaan olevan henkilötietoja. Termillä ”henkilötiedot” viitataan sellaisiin tietoihin, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi, tai mikä tahansa muu tieto, jolla sinut voidaan tunnistaa. Pääsääntöisesti Porvoon Työkalu & Tarvike Oy kerää ja käyttää vain yritysten julkisia yhteystietoja, mutta esimerkiksi uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa omaan henkilökohtaiseen sähköpostiinsa tai henkilö voi antaa oman henkilökohtaisen puhelinnumeronsa yhteydenpitoa varten. Jos päätät vapaaehtoisesti toimia jollakin sellaisella tavoin, joka edellyttää henkilötietojen antamista, esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen, hyväksyt tämän tietosuojakäytännön ja sen, että tietosi varastoidaan palvelimille ja että voimme kerätä, käsitellä, siirtää ja säilyttää henkilötietojasi sen mukaan kuin pyytämäsi toimenpiteen suorittamiseksi on tarpeen.

Käytämme ajantasaisia tietojen tallentamiseen ja turvallisuuteen liittyviä tekniikoita suojellaksemme henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, käytöltä, luovuttamiselta ja muokkaamiselta sekä laittomalta tuhoamiselta ja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ja mahdolliset kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietojasi, ovat velvoitettuja kunnioittamaan tietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä on kohtuullisessa määrin tarpeellista säilyttää sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi niitä kerättiin, tai mahdollisten lakisääteisten raportointiin tai asiakirjojen säilytykseen liittyvien vaatimusten vuoksi. Henkilötietojasi suojellaan niiden siirtämisen aikana salausprotokollien avulla. Meille välitetyn luottamuksellisen ja salassa pidettävän tiedon turvallisuus varmistetaan tietokoneverkkoomme pääsyä rajoittamalla, ja tietoa suojellaan erilaisilla fyysisillä ja sähköisillä suojakeinoilla sekä toimintatavoilla.
Tällä sivustolla on ajoittain linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, koska ne suorittavat joitakin palveluita puolestamme (esimerkiksi jokin verkkolomake saattaa olla tällaisella sivustolla). Tunnistat kolmannen osapuolen internetsivuston erilaisesta ulkoasusta ja siitä, että selaimen osoiterivi muuttuu. Pyrimme varmistamaan, että kolmannet osapuolet täyttävät samat tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat vaatimukset, jotka olemme asettaneet omalle toiminnallemme. Kolmansien osapuolten käytäntöjä tarkastellaan ennen kuin niiltä tilataan palveluja ja sen jälkeen aika ajoin. Kolmansien osapuolten tietosuoja- ja tietoturvakäytännöistä saa lisää tietoa niiden omilta verkkosivustoilta.

Asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on oikeus saada pääsy Porvoon Työkalu & Tarvike Oy:lla oleviin heitä koskeviin henkilötietoihin, pyytää poistamaan niitä tai rajoittamaan niiden käyttöä sekä oikaista niissä mahdollisesti ilmeneviä virheitä. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat milloin tahansa perua suostumuksensa, minkä jälkeen heidän henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan. Vaikka suostumus henkilötietojen käsittelyyn peruttaisiin, Porvoon Työkalu & Tarvike Oy:lla saattaa olla oikeus jatkaa joidenkin henkilötietojen käsittelyä perustuen oikeuteen säilyttää ja hallinnoida tietoja asiakkuudesta tai muuhun henkilötietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä esitettyyn lainmukaiseen syyhyn. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia siitä, että heillä on oikeus tehdä valitus asuinmaansa tietosuojaviranomaisille.